top of page

Allmänna villkor för ansökan

 

Behörighetskrav för sökanden

Alla sökanden måste vara 18 år fyllda vid ansökan.

 

Deadline

Sista ansökningsdag är 30 november 2015 kl 23.59. Ansökningar inkomna efter detta datum kommer inte att beaktas. Eventuella kompletteringar kan endast göras om Moving Art eller dess jury kräver det för urvalsarbetet.

 

Inskickade verk

Alla verk inskickade till ansökan för Moving Art Project måste ha skapats av den sökande. Eventuella licenser skall även ägas till fullo av den sökande.

 

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften för Moving Art Project 2016 är 200 kronor och används för att täcka administrativa kostnader. Avgiften betalas med kort i samband med att den elektroniska ansökan skickas in. 

 

Försäljning av verk

Alla verk i ansökan till Moving Art Project skall vara till salu och önskat försäljningspris skall anges i ansökningsformuläret. Moving Art Project förbehåller sig rätten att justera prissättningen med max 20%.

 

Försäljningsprovision

Försäljningsprovision för alla sålda verk utgår till Moving Art Project med 30%. Moving Art Project ansvarar för fakturering och leverans till slutkund. Kreatörens kommission utbetalas till kreatören senast 30 dagar efter turnéns avslutande. Alla leveranser sker i juni.

 

Försäkringar

Samtliga utvalda verk är försäkrade från det att de lämnats in (mot inlämningskvitto) till Moving Art Project tills dess att de levereras till köpare, alternativt returneras till kreatör. Vänligen kontakta oss på ansokan@movingartproject.se för särskild kvittens för verk med försäljningsvärde över 150 000 kronor.

 

Leverans av verk

Insamling av antagna verk sker under mars 2016 via fysisk inlämning eller leverans till Moving Art Project, Hangövägen 18 i Stockholm. Vänligen observera att inlämnade verk utan undantag återlämnas endast efter hela turnéperiodens avslutande i juni 2016. Kreatören bekostar eventuella leveranskostnader för inlämning och hämtning. Moving Art Project bekostar övriga transportkostnader kopplade till turnén. Hämtning av eventuellt ej sålda verk måste ske senast 20 juni 2016.

 

Refusering av verk

Moving Art Project förbehåller sig rätten att refusera antagna verk i de fall då de levererade verken ej överensstämmer med eller i stor sak avviker från de uppgifter eller bilder som angetts i ansökan. 

 

Exponering

Moving Art Project äger rätten att exponera inskickat material i tryckta och digitala medier, i utställningen samt i extern media i marknadsföringssyfte. Moving Art Project förbehåller sig rätten att välja den kuratoriska utformningen i utställningen.

 

För eventuella frågor om ansökan, vänligen kontakta oss på ansokan@movingartproject.se

 

 

 

bottom of page